найближчий офіс

якщо ні, змініть

СИСТЕМА ЛОЯЛЬНОСТІ

Ми вдячні клієнтам за те, що вони з нами! 
і наша подяка не тільки на словах.

ПРОГРАМА ПЕРЕДБАЧАЄ:

 • видачу персональної бонусної карти
 • нарахування бонусів в процесі співпраці
 • можливість розрахунків накопиченими бонусами

РОЗМІРИ ЗАОХОЧЕННЯ

 • отримання Бонусної картки – 100 UAH
 • надання рекомендації – 50 UAH
 • обмін подарункової карти – 300 UAH
 • оплата систематичних послуг – 1 % від суми
 • оплата разових послуг – 2 % від суми

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?


ПРАВИЛА ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ

§1. Термінологія >>>

Програма лояльності – комплекс взаємовідносин, в результаті яких учасник програми лояльності має право користуватися всіма правами програми лояльності на відповідних умовах, встановлених цими Правилами.

Учасник програми лояльності – це юридична особа або фізична особа-підприємець, яка отримала бонусну картку або обміняла подарункову картку на бонусну та бере участь у програмі лояльності відповідно до цих правил.

Бонусна карта – це карта (надалі також – карта), що ідентифікує учасника програми лояльності .

Подарункова карта – це карта, що дозволяє ідентифікувати спрямованих учасником програми лояльності потенційних клієнтів і надає можливість її обміну на бонусну карту на умовах цієї програми.

Бонус – облікова одиниця, що нараховується на рахунок Учасника програми лояльності відповідно до схеми нарахування Бонусів (при виконанні учасником програми лояльності умов, встановлених цими Правилами).

Спеціальні пропозиції – заохочення, економії та/або інші рекламні заходи, якими можуть скористатися лише Учасники програми лояльності відповідно до умов і цих правил.

Рахунок Учасника – сукупність даних в інформаційній системі програми лояльності, що містять дані про нарахування і списання Бонусів.

Ресурс – інтернет-сторінка за адресою https://firm.ua/ru/loyality.html, з допомогою якого здійснюється інформаційна підтримка Учасників програми лояльності і надаються додаткові сервіси в межах програми лояльності.

§2. Загальні положення >>>

2.1. Учасниками Програми лояльності можуть бути клієнти Організатора та співорганізаторів, яким було видано бонусну картку відповідно до цих Правил.

2.2. При вступі до программи лояльності кожен учасник програми лояльності отримує пакет, що містить одну бонусну карту і 3 подарункові картки. Пакет Учасника можна отримати в офісі Організатора та співорганізаторів на умовах, визначених у п. 3 цих Правил.

2.3. Бонусна карта обслуговується тільки в мережі підприємств, що беруть участь в програмі лояльності.

2.4. Бонусна картка та Подарункові картки не можуть бути використані в якості банківської, кредитної, платіжної карти або для здійснення будь-яких інших операцій, не передбачених умовами програми лояльності.

2.5. Датою початку участі в програмі лояльності є дата першої дії (зарахування або списання бонусів) за участі бонусної картки.

2.6. Бонусна карта і подарункові картки діють протягом усього терміну дії програми лояльності.

2.7. Бонусна карта є персоналізованою. Її не можна передавати для використання будь-якій третій особі. Бонусні картки, передані третім особам вилучаються і повертають учаснику.

2.8. Подарункова карта є карткою на пред’явника. Вона може бути передана будь-якій третій особі Учасником без попередження Організатора або співорганізаторів.

§3. Вступ до програми лояльності й отримання Карти >>>

3.1.Отримати бонусну карту (і 3 Подарункові карти) можна наступним чином:

3.1.1. здійснивши замовлення та сплативши (одним чеком) будь-яку послугу на суму від 500 грн;

3.1.2. обміняти Подарункову карту.

3.2.Отримання бонусної карти учасником є підтвердженням вступу його до програми лояльності

§4. Права та обов’язки організатора програми лояльності >>>

4.1. Бонусна карта і подарункові карти є власністю Організатора програми лояльності.

4.2. Організатор має право у будь-який момент змінити умови програми лояльності, зупинити програму або тимчасово обмежити використання бонусів, скасувати (закрити) її повністю. У разі закриття програми лояльності всі бонуси, набрані учасником програми лояльності, можуть бути використані протягом 30 днів після повідомлення про закриття програми лояльності.

4.3. Організатор має право відмовити у видачі бонусної та/або подарункової картки, вилучити або припинити їх дію за таких обставин:

4.3.1. використання або спроби використання карток способом, який не відповідає умовам і Правилам програми лояльності;

4.3.2. у випадках зловживання з боку учасника програми лояльності щодо його участі в програмі лояльності;

4.3.3. протягом 6 місяців не було нарахувань або списань за карткою учасника програми лояльності.Про таке списання організатор повідомляє учасника за 10 днів до списання.

4.4. Організатор не несе відповідальності за будь-які втрати або збитки, що виникли в результаті дій сторонніх осіб. Організатор не несе відповідальності за несанкціоноване використання бонусної Картки.

4.5. Організатор періодично інформує учасника програми лояльності про його можливості та бонуси, проте, не несе відповідальності за не доставку такого повідомлення, якщо це сталося внаслідок незалежних від Організатора обставин.

§5. Права та обов’язки учасника програми лояльності >>>

5.1. Використовувати бонуси на власний розсуд за умови дотримання цих Правил.

5.2. У разі втрати Бонусної картки Учасник має право на умовах, визначених у цих Правилах, отримати нову Картку і перенести на неї кількість накопичених ним бонусів.

5.3. Учасник програми лояльності має право в будь-який момент відмовитися від участі в програмі лояльності.

5.4. Учасник програми лояльності зобов’язаний своєчасно інформувати Організатора про зміну адреси, телефону та інших даних.

§6. Нарахування бонусів >>>

6.1.Нарахування бонусів здійснюється автоматично протягом 3 днів після здійснення покупки учасником програми лояльності у організатора або співорганізатора. Нараховані за покупки бонуси реєструються і підсумовуються на рахунку учасника програми лояльності і відображаються у рахунках учасника програми лояльності.

6.2. При кожній покупці з Бонусною карткою на рахунку Учасника накопичуються бонуси.

6.3. Накопичувати бонуси учасник програми лояльності може вже на наступний день після отримання бонусної картки.

6.4. Співвідношення: 1 бонус = 1 гривня. При цьому за оплату з копійками сума до 50 копійок не дає бонус, а 51 копійка і більше = 1 бонус.

6.5. Бонуси нараховуються на суму коштів, фактично сплачених за чеком. На суму, сплачену бонусами, бонуси не нараховуються.

6.6. Бонуси нараховуються Учаснику:

6.6.1. за своєчасну оплату будь-яких послуг системного обслуговування – у розмірі 1 % від суми оплати;

6.6.2. за купівлю будь-яких послуг, крім системного обслуговування, – у розмірі 2 % від суми оплати;

6.6.3. за обмін залученої Учасником особою Подарункової картки на Бонусну карту – 300 бонусів;

6.6.4. за отримання Бонусної картки – 100 бонусів;

6.6.5. за надання рекомендаційного листа – 50 бонусів;

6.6.6. в особливі події – в окремо затвердженому обсязі.

6.7. Нарахування бонусів відбувається при розрахунку за покупку готівковими коштами, банківськими картами або безготівковим розрахунком.

6.8. Під час рекламних кампаній, спеціальних акцій і пропозицій в межах програми лояльності, на рахунок Учасника програми лояльності можуть нараховуватися додаткові бонуси.

6.9. Бонуси не можна передавати, продавати або будь-яким способом відчужувати іншим учасникам програми лояльності.

§7. Використання Бонусів >>>

7.1. Використання бонусів можливо лише за умови пред’явлення бонусної карти.

7.2. Бонуси не можуть бути використані при покупці послуг, якщо сума бонусів не перекриває вартість послуги. Не допускається використання бонусів для покриття лише частини вартості послуги.

7.3. З Бонуной карти автоматично списуються (за умови наявності достатньої суми бонусів) штрафні санкції (неустойка), якщо такі нараховані Організатором Учаснику за порушення умов договору, за яким надаються послуги.

7.4. При використанні бонусів відповідна сума бонусів списується з рахунку Учасника програми лояльності.

7.5. Накопичені бонуси не можуть бути видані учаснику програми лояльності готівковими коштами.

§8. Втрата бонусної картки >>>

8.1. При втраті бонусної картки учасник програми лояльності може її замінити на нову.

8.2. Учасник програми лояльності на умовах, встановлених в цих Правилах, може отримати новий пакет, який містить одну бонусну карту і 3 подарункові карти. При цьому рахунок Учасника буде об’єднаний за всіма його Бонусними картами.

§9. Інші умови >>>

9.1. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає.

9.2. Учасник, який бере участь упрограмі лояльності, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами і свою повну і безумовну згоду з ними.

9.3. Претензії учасників програми лояльності, пов’язані з бонусно-акційною частиною програми лояльності, в тому числі з питань нарахування бонусів, розрахунків ними, з питань премій і знижок розглядаються і вирішуються організатором.


Групова знижка

При укладанні договорів на обслуговування афілійованих компаній (одного керівника, власника або групи власників) залежно від кількості і типу компаній надається знижка у вигляді бонусів на особистий рахунок клієнта для обслуговування таких компаній:

Тип/кількість 2-3 4+
юридичні особи до 15 операцій на місяць, підприємці без ПДВ або працівників 2% 5%
юридичні особи з 15+ операцій в місяць, підприємці з ПДВ та працівниками 5% 10%

Розмір бонусів розраховується в кожному місяці, виходячи з вище зазначених критеріїв. При цьому компанії, надання послуг яким призупинено, не враховуються при розрахунку розміру знижки у вигляді бонусів.

[contact-form-7 404 "Not Found"]

  Пропозиция дня

  Отримай 50% кешбек

  за свое хорошее поведение


   ЗАЯВКА НА ПІДБІР ПРОЕКТУ

   Заявник

   ПРОПОЗИЦІЯ

   Проєкт

    ЗАЯВКА НА ФІНАНСУВАННЯ

    ЗАЯВНИК

    ПОПИТ

    Проект