Лояльність | Харків | FIRM.UA

найближчий офіс

якщо ні, змініть

СИСТЕМА КЕШБЕК

Ми вдячні клієнтам за те, що вони з нами! 
і наша подяка не тільки на словах.

ПРОГРАМА ПЕРЕДБАЧАЄ:

  • видачу персональної бонусної карти
  • нарахування бонусів в процесі співпраці
  • можливість розрахунків накопиченими бонусами

РОЗМІРИ ЗАОХОЧЕННЯ

  • отримання Бонусної картки – 100 UAH
  • надання рекомендації – 50 UAH
  • обмін подарункової карти – 300 UAH
  • оплата систематичних послуг – 1 % від суми
  • оплата разових послуг – 2 % від суми

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?


ПРАВИЛА СИСТЕМИ КЕШБЕК

§1. Термінологія >>>

Система Кешбек – комплекс взаємовідносин, в результаті яких учасник системи Кешбек (надалі – Учасник системи Кешбек) має право користуватися всіма правами системи Кешбек на відповідних умовах, встановлених цими Правилами.

Учасник системи Кешбек – юридична особа або фізична особа-підприємець, яка отримала бонусну картку або обміняла подарункову картку на Бонусну та бере участь у системі Кешбек відповідно до встановлених правил.

Бонусна карта – пластикова карта, що ідентифікує учасника системи Кешбек і надає йому можливість на певних умовах користуватися всіма правами системи Кешбек (надалі також – Карта).

Подарункова карта – пластикова карта, що дозволяє ідентифікувати спрямованих учасником системи Кешбек потенційних клієнтів і надає можливість її обміну на бонусну карту на умовах цієї системи Кешбек.

Кешбек – облікова одиниця, що нараховує на рахунок Учасника системи Кешбек відповідно до схем нарахування кешбек (при виконанні учасником системи Кешбек умов, встановлених Організатором), які списуються при їх використанні в порядку, встановленому цими Правилами.

Спеціальні пропозиції – заохочення, економії та/або інші рекламні заходи, якими можуть скористатися лише Учасники системи Кешбек відповідно до умов і правил системи Кешбек.

Рахунок Учасника – сукупність даних в інформаційній системі системи Кешбек, що містять дані про нарахування і списання кешбека.

Сайт системи Кешбек – інтернет-сайт за адресою https://firm.ua/ru/loyality.html, з допомогою якого здійснюється інформаційна підтримка Учасників системи Кешбек і надаються додаткові сервіси в рамках системи Кешбек.

§2. Загальні положення >>>

2.1. Учасниками система Кешбек можуть бути клієнти Організатора та співорганізаторів – юридичні особи та фізичні особи-підприємці, яким було видано бонусну картку відповідно до цих Правил.

2.2. При вступі в систему Кешбек кожен учасник системи Кешбек отримує пакет, що містить одну бонусну карту і 3 подарункові картки. Пакет Учасника можна отримати в офісі Організатора та співорганізаторів на умовах, визначених у п. 3 цих Правил.

2.3. Бонусна картка є ідентифікатором покупця – Учасника системи Кешбек.

2.4. Бонусна карта обслуговується тільки в мережі підприємств, що беруть участь в системі Кешбек.

2.5. Бонусна картка та Подарункові картки не можуть бути використані в якості банківської, кредитної, платіжної карти або для здійснення будь-яких інших операцій, не передбачених умовами системи Кешбек.

2.6. Датою початку участі в системі Кешбек є дата першої дії (зарахування або списання бонусів) за участь бонусної картки.

2.7. Бонусна карта і подарункові картки діють протягом усього терміну дії системи Кешбек.

2.8. Бонусна карта є персоналізованою. Її не можна передавати для використання будь-якій третій особі. Бонусні картки, передані третім особам вилучаються і повертають учаснику.

2.9. Подарункова карта є карткою на пред’явника. Вона може бути передана будь-якій третій особі Учасником без попередження Організатора або співорганізаторів.

§3. Вступ в систему Кешбек і отримання Карти >>>

3.1.Отримати бонусну карту (і 3 Подарункові карти) можна наступним чином:

3.1.1. здійснивши замовлення та сплативши (одним чеком) будь-яку послугу на суму 500 грн і більше;

3.1.2. обміняти Подарункову карту.

§4. Права та обов’язки організатора системи Кешбек >>>

4.1. Бонусна карта і подарункові карти є власністю Організатора системи Кешбек.

4.2. Організатор має право зупинити програму, скасувати (закрити) або змінити умови системи Кешбек. У разі закриття системи Кешбек всі бонуси, набрані учасником системи Кешбек, можуть бути використані протягом 30 днів після повідомлення про закриття системи Кешбек.

4.3. Організатор має право відмовити у видачі бонусної та/або подарункової картки, вилучити або припинити їх дію за таких обставин:

4.3.1. використання або спроби використання карток способом, який не відповідає умовам і Правилам системи Кешбек;

4.3.2. у випадках зловживання з боку учасника системи Кешбек щодо його участі в системі Кешбек;

4.3.3. протягом 12 місяців не було нарахувань або списань за карткою учасника системи Кешбек.

рішення в такому випадку приймається Організатором самостійно.

4.4. Організатор не несе відповідальності за будь-які втрати або збитки, що виникли в результаті дій сторонніх осіб. Організатор не несе відповідальності за несанкціоноване використання Картки.

4.5. Організатор періодично інформує учасника системи Кешбек про його можливості та бонуси, проте, не несе відповідальності за не доставку такого повідомлення, якщо це сталося внаслідок незалежних від Організатора обставин.

§5. Права та обов’язки учасника системи Кешбек >>>

5.1. Використовувати бонуси на власний розсуд за умови дотримання цих Правил.

5.2. У разі втрати Бонусної картки Учасник має право на умовах, визначених у цих Правилах, отримати нову Картку і перенести на неї кількість накопичених ним бонусів. При цьому переноситься лише та кількість бонусів, яка була на рахунку Учасника системи Кешбек на момент блокування картки.

5.3. Учасник системи Кешбек має право в будь-який момент відмовитися від участі в системі кешбек.

5.4. Учасник системи Кешбек зобов’язаний своєчасно інформувати Організатора про зміну адреси, телефону та інших даних.

§6. Нарахування бонусів >>>

6.1. Нарахування бонусів здійснюється автоматично при здійсненні покупки учасником системи Кешбек у організатора або співорганізатора. Нараховані за покупки бонуси реєструються і підсумовуються на рахунку Учасника системи Кешбек і відображаються в рахунках учасника системи Кешбек.

6.2. При кожній покупці з Бонусною карткою на рахунку Учасника накопичуються бонуси.

6.3. Накопичувати бонуси учасник системи Кешбек може вже на наступний день після отримання бонусної картки.

6.4. Співвідношення: 1 кешбек = 1 гривня. При цьому за рахунку з копійками сума до 50 копійок не дає бонус, а 51 копійка і більше = 1 кешбек.

6.5. Бонуси нараховуються на суму коштів, фактично сплачених за чеком. На суму, сплачену бонусами, бонуси не нараховуються.

6.6. Бонуси нараховуються Учаснику:

6.6.1. за своєчасну оплату будь-яких послуг системного обслуговування – у розмірі 1 % від суми оплати;

6.6.2. за купівлю будь-яких послуг, крім системного обслуговування, – у розмірі 2 % від суми оплати;

6.6.3. за обмін залученої Учасником особою Подарункової картки на Бонусну карту – 300 кешбеков;

6.6.4. за отримання Бонусної картки – 100 кешбеков;

6.6.5. за надання рекомендаційного листа – 50 кешбеков;

6.6.6. в особливі події – в окремо затвердженому обсязі.

6.7. Нарахування кешбек відбувається при розрахунку за покупку готівковими коштами, банківськими картами або безготівковим розрахунком.

6.8. Під час рекламних кампаній, спеціальних акцій і пропозицій в межах системи Кешбек, на рахунок Учасника системи Кешбек можуть нараховуватися додаткові бонуси.

6.9. Кешбек не можна передавати, продавати або будь-яким способом відчужувати.

§7. Використання кешбека >>>

7.1. Використання кешбек можливо лише за умови пред’явлення бонусної карти.

7.2. Кешбек не можуть бути використані при покупці послуг, якщо сума кешбек не перекриває вартість послуги. Не допускається використання кешбеків для покриття лише частини вартості послуги.

7.3. З Бонуной карти автоматично погашаються (за умови наявності достатньої суми бонусів) штрафні санкції (неустойка), якщо такі нараховані Організатором Учаснику за порушення умов договору, за яким надаються послуги.

7.4. При використанні кешбеків відповідна сума кешбеків списується з рахунку Учасника системи Кешбек.

7.5. Накопичені кешбек не можуть бути видані учаснику системи Кешбек готівковими коштами.

§8. Втрата бонусної картки >>>

8.1. При втраті бонусної картки учасник системи Кешбек може її замінити на нову.

8.2. Учасник системи Кешбек на умовах, встановлених в цих Правилах, може отримати новий пакет, який містить одну бонусну карту і подарункові карти. При цьому рахунок Учасника буде об’єднаний за всіма його Бонусними картами.

§9. Інші умови >>>

9.1. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає.

9.2. Беручи участь в системі кешбека, учасник системи Кешбек тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами і свою повну і безумовну згоду з ними.

9.3. Претензії учасників системи Кешбек, пов’язані з бонусно-акційною частиною системи Кешбек, в тому числі з питань нарахування бонусів, розрахунків ними, з питань премій і знижок розглядаються і вирішуються організатором.


Групова знижка

При укладанні договорів на обслуговування афілійованих компаній (одного керівника, власника або групи власників) залежно від кількості і типу компаній надається знижка у вигляді кешбек на особистий рахунок клієнта для обслуговування таких компаній:

Тип/кількість2-34+
юридичні особи до 15 операцій на місяць, підприємці без ПДВ або працівників2%5%
юридичні особи з 15+ операцій в місяць, підприємці з ПДВ та працівниками5%10%

Розмір кешбек розраховується в кожному місяці, виходячи з вище зазначених критеріїв. При цьому компанії, надання послуг яким призупинено, не враховуються при розрахунку розміру знижки у вигляді кешбек.