найближчий офіс

якщо ні, змініть

Фінансові вкладення. Глава III

Попередній розділ – “Глава ІІ. Бізнес-план”

§ 3.1. Бюджет у розрізі доходів і витрат

Бюджет – це основний фінансовий документ будь-якого бізнесу.

Бюджети бувають різні:
за змістом – скорочені (враховують певні статті) і розгорнуті (всі статті);
за строком – короткострокові (місяць), середньострокові (1-3 роки), довгострокові (більше3-х років).

Для розуміння фінансових показників бізнесу, можливості його реалізації, обліку необхідних вливань і розрахунку показників беззбитковості, окупності й прибутковості, необхідно скласти кілька бюджетів: спочатку короткостроковий розгорнутий, а після середньостроковий розгорнутий.

Щоб одержати достовірний бюджет рекомендуємо першочергово виходити з витратних статей, а після формувати дохідну частину. У бюджет окремо включаються разові витрати й доходи (вливання) і окремо постійні (періодичні).

Складання короткострокового розгорнутого бюджету провадиться у такому порядку:

а) формування статей витрат і доходів.

Разові витрати: закупівля меблів (столи, стільці, шафи, сейфи й т.д.), устаткування (верстати, прилади й т.д.), офісної техніки (ПК, периферія, копіри, телефонні апарати й т.д.), офісне приладдя (настільні набори, лотки, планшети, фліп-чарти і т.д.) і інше.

Постійні витрати: оплата за оренду приміщень (офіс, виробництво, склад), закупівля сировини й матеріалів (тканини, листове залізо й т.п.), господарські витрати (видаткові матеріали, канцтовари), послуги сторонніх осіб (банк, транспорт, пошта й т.д.), маркетинг (реклама в ЗМІ, Інтернеті й т.д.), зарплата персоналу, обов’язкові платежі (податки, збори) і інше.

Повні перелік витратних статей залежить від бачення бізнесу (уявлені про його рівень, організацію процесів).

Разові доходи: вкладення засновників, залучені інвестиції, кредити, позики, безкоштовно передане устаткування, матеріали й т.д.

Постійні доходи: виручка від реалізації вироблених товарів, наданих послуг і торговельні надбавки від посередницьких операцій.

б) опис розмірів статей.

Формування розміру статей витрат можливо двома шляхами:

аналіз ринкових вартостей – середні показники по ринку (слаба сторона у тому, що вони можуть змінюватися залежно від інших на перший погляд непомітних факторів). Така інформація отримується шляхом обдзвонів і аналізу рекламних пропозицій;

укладання попередніх угод – точні дані. Така інформація отримується у процесі переговорів.

в) планування видаткової і дохідної частини.

Планування містить у собі процес аналізу статей бюджету з погляду необхідності в даному періоді такої статті, її розміру.

Після одержання сум витратних частин, аналізується (планується) дохідна частина в розрізі обсягів продажів, можливості її реалізації, покриття за рахунок разових доходів.

г) складання календарного плану-графіка.

Завершує бюджетний процес складання календарного (по датах) плану-графіка реалізації бюджету. Це і є попередній бюджет. Він дозволяє розраховувати розміри дохідної й витратної частини, строків платежів, необхідних фінансових уливань, побудувати й проаналізувати план продажів.

д) перегляд попереднього бюджету.

Можливий етап перегляду статей бюджету. Він містить у собі повторний аналіз доцільності статей витрат, можливості їхнього зменшення шляхом часткового фінансування й реалізації за більший проміжок часу, відмови від частини із процесів, що тягнуть додаткові витрати, аналіз можливостей стимулювання продажів і збільшення дохідної частини.

У результаті вийти короткостроковий розгорнутий бюджет.

Тепер можна перейти до складання середньострокового точного бюджету.

За основу береться короткостроковий точний бюджет і провадитися аналіз із погляду щомісячних змін. Цей бюджет складається у вигляді таблиць (таких же як і короткостроковий) у розрізі місяців.

На відміну від довгострокового бюджету середньостроковий, як правило, не враховує вплив зовнішніх факторів таких, як інфляція, зміна ринкового середовища й т.д.

Скорочені бюджети складаються, як правило, середніми й великими підприємствами з метою аналізу по структурних підрозділах, напрямкам і т.д.

§ 3.2. Розрахунок беззбитковості, прибутковості, окупності й рентабельності

Складання середньострокового бюджету дозволяє розрахувати такі необхідні параметри, як:
а) беззбитковість – це момент розвитку бізнесу, коли статті доходів покривають необхідні статті видатків (нульовий прибуток);
б) прибутковість – це показник надходжень, що забезпечуються веденням бізнесу. Прибутковість може бути як валовою, тобто сукупність дохідних статей за певний період, так і чистою, тобто розмір різниці доходів, що перевищує статті витрат;
в) окупність – це строк за який засновникам, інвесторам буде повернуті в повному обсязі залучені в бізнес фінансові ресурси. Як правило, не враховує можливі нові проекти у межах уже діючого бізнесу, тому що на нього складається окремий бізнес-план;
г) рентабельність – це показник співвідношення отриманої прибутковості до розміру вартості внесених у бізнес ресурсів (внесків, інвестицій і т.д.).

§ 3.3. Альтернативні варіанти вкладення капіталу

Розрахувавши розмір рентабельності, необхідно ще раз проаналізувати:

а) інвестиційну привабливість бізнесу.

З цієї точки зору у бізнесу є багато конкурентів: інші бизнеси з більшою рентабельністю й фінансові установи, що виплачують дохід більший або незначно менший (необхідно враховувати ступінь ризиків) за отриману рентабельність;

б) можливості підвищення цього показника.

Це забезпечується шляхом аналізу можливості скорочення залучених інвестицій, а також аналіз бюджету, зазначений у п. «дпараграфа 3.1.

Варто сказати, що інвестор розглядає також співвідношення розміру рентабельності й ризику не реалізації бізнес-плану. Тому незначне перевищення розміру рентабельності в порівнянні з банківськими депозитами (державні гарантії повернення певних сум) навряд чи допоможуть залучити інвестора.

Не варто фанатично розглядати й просувати свій бізнес-план, якщо вам запропонували бізнес-план з більшою рентабельністю. Краще бути одним з партнерів більше рентабельного бізнесу, ніж єдиним низько рентабельного.

Наступний розділ – “Глава IV. Підприємство”

[contact-form-7 404 "Not Found"]

  Пропозиция дня

  Отримай 50% кешбек

  за свое хорошее поведение


   ЗАЯВКА НА ПІДБІР ПРОЕКТУ

   Заявник

   ПРОПОЗИЦІЯ

   Проєкт

    ЗАЯВКА НА ФІНАНСУВАННЯ

    ЗАЯВНИК

    ПОПИТ

    Проект