найближчий офіс

якщо ні, змініть

Господарські спори

Підприємницька діяльність завжди пов’язана з ризиком. Зараз все частіше виникають господарські спори між учасниками господарських правовідносин. Тут дуже важливо знати господарське право, що б максимально ефективно запобыгти фінансовим ризикам в бізнесі. Але далеко не всі підприємці мають в даній сфері необхідні пізнання.

Господарські спори – це розбіжності, що виникають між контрагентами в процесі реалізації договірних відносин.

Законодавством передбачено декілька способів врегулювання господарських спорів:

1. Досудовий порядок. Це одна з форм врегулювання без звернення до суду шляхом переговорів або обміну листами.

Судове вирішення спорів завжди досить важке, дороге з точки зору фінансових витрат, тривалий і складається з безлічі складних процесуальних дій. Тому в багатьох випадках досудове врегулювання спору є альтернативною і ефективною можливістю в короткі терміни вирішити суперечку, а також зберегти взаємовигідні партнерські відносини.

Крім цього, досудовий порядок врегулювання спорів в ряді випадків обов’язковий, якщо він передбачений законом або договором між сторонами спору.

Переваги досудового врегулювання:
– процес врегулювання не передбачає звернення до компетентних державних структур;
– дозволяє заощадити час;
– дозволяє заощадити гроші;
– дозволяє підтримувати і зберігати майбутні партнерські відносини.

2. Третейський суд. У господарських договорах все частіше можна зустріти умову про розгляд спорів за договором третейським судом. Такий суд, перш за все, виконує роль арбітра. Третейські суди не є державними органами і не входять в систему судів, що здійснюють правосуддя від імені держави. Основна мета третейського судочинства – допомога сторонам у вирішенні спірної ситуації із залученням професіоналів високого класу, фахівців в якості суддів, не вдаючись до допомоги державної бюрократичної машини.

Однак, на жаль, це не завжди так. На ділі, деякі третейські суди виконують зовсім іншу роль: звершення швидкої розправи над недосвідченими підприємцями, що мали необережність підписати третейську угоду.

3. Судове врегулювання. Звернення до господарського суду – самий крайній спосіб з’ясування складних економічних взаємин. Однак таке звернення є найбільш поширеним і ефективним способом вирішення господарських спорів. Господарські суди є спеціалізованими судами в системі судів.

Для ведення: в господарському судочинстві справ необхідні глибокі комплексні знання з різних галузей права – господарського, цивільного, адміністративного, земельного, страхового, фінансового, податкового та навіть сімейного. Не менш важливі знання антимонопольного законодавства, процедур банкрутства, роз’яснень вищих судів, судової практики.

Значна частина успіху в судовому процесі залежить від правильного складання позовної заяви, вибору позиції, формулювання позовних вимог і збору доказової бази. При правильному складанні позову, підтвердженого необхідними доказами, судді немає необхідності витребувати додаткові документи у сторін, переносити засідання, відбирати пояснення, що в свою чергу значно прискорює процес винесення рішення.

У господарських судах створена складна бюрократична система, яка «повертаєзаяви навіть у випадку мінімальних процедурних порушень. Основа успішного розгляду справи – це грамотно складені документи та постійна взаємодія з судовими органами. Також не в інтересах сторони, яка хоче звертатися до суду за захистом своїх порушених прав є і те, що подачу позовної заяви повинна передувати сплата судового збору, сума якої може досягати досить значних сум (від 2% від суми позову). Тому до подання позовної заяви до суду необхідно, провести всебічний аналіз справи.

І не варто забувати про можливість апеляційного та касаційного оскарження рішень судів, що значною мірою затягує вирішення спору і отримання необхідного рішення.

ДУМКА ФАХІВЦЯ

Кожне підприємство, неминуче стикається з проблемними ситуаціями у взаєминах зі своїми бізнес-партнерами. Частина суперечок вирішувалася шляхом переговорів, а частина – в суді.

Мало кому хотілося йти до суду і відстоювати свої права, оскільки сама судова система не зовсім викликає довіру, а також дана процедура не така вже дешева і займає не мало часу. Крім того, виграти суперечку – не значить реально захистити свої права, оскільки потрібно ще домогтися виконання рішення суду.

У багатьох випадках, найбільш вигідним може бути медіація (досудове врегулювання спорів), тому цей інститут є дуже актуальним.

Потрібно відзначити, що в даному випадку мається на увазі не тільки складання претензії, а вироблення позиції та якісне проведення переговорів. Для цього необхідно мати аналітичне мислення, правильно викласти свої думки, переконати іншу сторону в необхідності якнайшвидшого вирішення спору на взаємовигідних умовах.

У разі неможливості вирішення спору в досудовому порядку, єдино правильним рішенням є звернення до Господарського суду. У цьому випадку необхідно враховувати безліч чинників і дотримуватися цілий ряд поетапних процедур передбачених законодавством, із застосуванням практичних навичок і знань.

Недосконалість законодавства, важкий бюрократичний апарат, корупція різко зменшують шанси на реальний захист законних інтересів і майнових прав підприємців. Навіть якщо виграний спір, існує складний процес оскарження і нарешті, примусове рішення суду в виконавчій службі, яка по правді кажучи, практично не виконають свої функції.

Маючи велику судову практику і досвід роботи з виконавчою службою, вважаю, що одним з оптимальних варіантів вирішення спору вже в судовому процесі є – мирова угода.

[contact-form-7 404 "Not Found"]

  Пропозиция дня

  Отримай 50% кешбек

  за свое хорошее поведение


   ЗАЯВКА НА ПІДБІР ПРОЕКТУ

   Заявник

   ПРОПОЗИЦІЯ

   Проєкт

    ЗАЯВКА НА ФІНАНСУВАННЯ

    ЗАЯВНИК

    ПОПИТ

    Проект