найближчий офіс

якщо ні, змініть

Медіація

Ведення бізнесу завжди розуміє під собою взаємовигідне співробітництво. Але, як говорять: «Не помиляється той, хто нічого не робить». Іноді зайва довіра, самовпевненість, недомова або банальна помилка виконавця приводять до зіткнення інтересів. Безумовно, щоб уникнути конфлікту у договорі, що складається сторонами про співробітництво, повинні бути прописані до деталей усі зобов’язання, зони компетентності сторін, а також їхня відповідальність. Але навіть в умовах сучасного цивілізованого ринку іноді виникають питання, пов’язані з порушенням домовленостейй іншими проблемами.

Питання професійного підходу до вирішення питань, конфліктних ситуацій, що приводять іноді до судових суперечок, є більш ніж актуальним у бізнесі.

Які шляхи досягнення виходу з конфліктів?

Перший варіант – це, звичайно, переговори. На жаль, культура ведення переговорів буває не настільки висока, щоб привести до позитивного результату. Часто у хід пускаються маніпуляції й, навіть, обман. А головне, зацікавлені сторони не можуть бачити ситуацію об’єктивно (як би з боку), що природно робить свій вплив на результат.

Другий – судовий розгляд, що має очевидні позитивні сторони. Такий поворот справи буде гарантувати законність, виконання чіткої процедури врегулювання ситуації й, що особливо важливо, обов’язковість виконання постанов суду. Але при цьому передбачаються серйозні фінансові та часові витрати. Урахуємо також, що суд, так чи інакше, приймає рішення в інтересах однієї зі сторін, що не завжди сприяє подальшому розвитку бізнесу.

Тому останні роки особливо актуальною є технологія альтернативного врегулювання суперечок, називана медіацією. «Розсудіть нас люди!- знайома народна мудрість. Це саме такий випадок, коли рішення проблем проводиться при участі третьої неупередженої сторони, що не може бути зацікавлена у даному конфлікті, медіатора (посередника).

Посередництво було визнано ще римським правом, і римляни для того, щоб позначити поняття «посередник», використали термін medium, mediator. У сучасності медіація стала застосовуватися спочатку у питаннях сімейних відносин. Зараз це визнана в усьому світі технологія позасудового рішення конфліктів, у тому числі, пов’язаних з бізнесом.

У чому ж суть медіації? Яка ії перевага?

Сторони прибігають до процедури медіації винятково добровільно, залучення медіаторів проводиться по обопільній згоді. Участь третьої сторони не припускає примирення, як факту, а в першу чергу розгляд можливих варіантів рішення питання без судового розгляду.

Участь посередника припускає його неупередженість і незалежність від кожної зі сторін. У той же час медіатор повинен бути досить інформований про суть питання й компетентний для того, щоб допомогти знайти альтернативний варіант рішення конфлікту, що влаштовує кожного.

Обидві сторони мають повний доступ до інформації з результатів процедури. Рішення пропонується, але, у жодному разі, не нав’язує. Причому, кожна зі сторін може перервати процес медіації в однобічному порядку.

У завдання посередника входить створення конструктивного характеру проведених переговорів, атмосфери довіри й взаємоповаги. Тому правильним буде делегування обома сторонами керування ходом переговорів медіатору.

Саме рішення звернутися до процесу медіації говорить про те, що обидві сторони шукають шляхи рішення конфлікту з можливістю наступного співробітництва. Однак залучення до бізнесу-конфлікту третьої особи припускає повну конфіденційність процедури.

Головною перевагою медіації є прийняття такої угоди, у якій зацікавлені обидві сторони. А тому вона не вимагає примусового виконання, як це відбувається у результаті втручання судово-виконавчих структур.

У принципі, якщо консенсус незнайдений, будь-яка зі сторін завжди може передати питання до суду. І рішення звернутися до медіатора не є чимось безповоротним (на відміну від судового розгляду).

Народна мудрість говорить: «Поганий мир завжди краще доброї сварки», – цивілізований діловий мир давно перейшов на позиції мирного врегулювання будь-якої конфліктної ситуації. По тій простій причині, що судовий розгляд конфлікту між конфронтуючими сторонами у принципі й не вирішує, а навпаки, віннаростає. Продовження ж співробітництва після суду практично неможливє.

З погляду фінансових витрат, однозначно медіація менш дороге задоволення, ніж судовий позов.

Та й строки, витрачені на рішення проблеми, будуть набагато коротше.

Обидві сторони є безпосередніми учасниками рішення питання, а сам медіатор, будучи безстороннім посередником, прагне позбавити опонентів від негативної репутації і зайвого розголосу. Саме тому під час самої процедури категорично забороняється робити аудіо- або відеозапис, хоча результати досягнутої угоди має сенс оформити юридично.

Кому ж можна довірити настільки педантичну та тонку справа – медіацію?

Слід зазначити, що якийсь десяток років тому сертифікат фахівця з альтернативного вирішення суперечок викликав би у наших бізнесменів, м’яко говорячи, здивування. Зараз питання медіації вивчають в університетах, бізнесах-школах, використовують у роботі юристи, чиновники, психологи. У принципі, медіацією можуть займатися професіонали різних сфер діяльності.

Ефективною у такому випадку є діяльність компанії, що надають послуги медіаторів. У її складі обов’язково є професійні юристи, адвокати, економісти й психологи. Люди, які компетентні кожний у своїй області й у суміжних областях. Зазвичай у складі такої команди є власний нотаріус, що гарантує кваліфіковану своєчасну допомогу при оформленні документів, складених у результаті переговорів. Іноді медіатором може бути навіть суддя, не відповідальний за винесення остаточного вироку у справі.

Природним є те, що компанія зацікавлена надати якісні послуги обом сторонам і при цьому зберегти максимум конфіденційності. Адже від результату роботи залежить, у першу чергу, її репутація.

Перед початком процедури обидві сторони надають медіатору свої варіанти бачення проблеми, основні документи, що обґрунтовують їхню позицію. Посередник, вивчаючи суть питання, зустрічається з кожної зі сторін, з’ясовує основу розбіжностей, а також аналізує наявність конфлікту інтересів. Досліджує усі можливості мирного врегулювання ситуації.

Можлива й повторна сесія співбесід з метою уточнення деталей.

Спільна сесія проводиться вже з метою визначення дозволу спірної ситуації у прийнятному для обох опонентів варіанті.

Як правило, успішне завершення медіації є підставою для висновку певної угоди, оформлюваного документально. На цьому етапі до процедури обов’язково залучаються юристи.

Різні види й техніки діяльності медіаторів реалізуються на основі Європейського Кодексу Поводження Медіаторів, що був розроблений за підтримки Єврокомісії й схвалений нею.

[contact-form-7 404 "Not Found"]

  Пропозиция дня

  Отримай 50% кешбек

  за свое хорошее поведение


   ЗАЯВКА НА ПІДБІР ПРОЕКТУ

   Заявник

   ПРОПОЗИЦІЯ

   Проєкт

    ЗАЯВКА НА ФІНАНСУВАННЯ

    ЗАЯВНИК

    ПОПИТ

    Проект