найближчий офіс

якщо ні, змініть

Навчання персоналу

Відомо, що один з головних, провідних критеріїв успішності будь-якогопідприємства – грамотний підбір, розстановка і максимально висока кваліфікація працюючого штату співробітників. Ситуація, коли люди з першого робочого дня правильно і ефективно використовують свої знання та навички у діючому бізнесі, явище досить рідкісне. Як правило, налаштування людського фактора у виробничому механізмі досягається досить відомим методом «проб і помилок».

Існують кілька умов, виконання яких кардинально згладжує можливі «нерівності» робочого процесу. Одне з основних – навчання персоналу компанії. Питання правильніше розглянути з двох ймовірних варіантів відповіді: навчання в умовах роботи або підбір вже кваліфікованого персоналу до певних підрозділів фірми.

Більш дешевим і досить якісним процесом вважають навчання безпосередньо на робочому місці. Позитивність та оперативність підходу безпосередньо пов’язана з повсякденною роботою, можливістю реагувати, пояснювати всі нюанси на місці їх виникнення. У більшості випадків ця форма навчання пов’язана з наявністю у співробітника базової освіти, яка допомагає у підготовці певної роботи. Нерідко навчання персоналу включає у себе постійне (підтримуване) отримання знань, яке націлене на довгострокове перебування співробітника у штаті.

Не секрет, що підбір персоналу, його навчання є процесом, який координує людину і посаду, максимально відповідну для нього. Ця співпраця компанії і персоналу, по праву, вважається взаємовигідною. Люди отримують задоволення від виконуваної роботи. Компанії виграють, тому що праця кваліфікованого співробітника більш продуктивна.

Система навчання персоналу присутня на будь-якому підприємстві, незалежно від форми власності, кількості співробітників або стадії розвитку бізнесу.

Корпоративна програма навчання кадрів зазвичай варіюється залежно від цілей і функцій компанії. Наприклад, call-центри мають дещо формальний період навчання співробітників, яким належить обслуговування клієнтів в телефонному режимі. Текстильна компанія буде проводити навчання, ретельну перевірку кваліфікації до початку роботи з машинами у цехах.

Навчання персоналу, особливо новоприбулого, орієнтоване на конкретні посадові обов’язки. Паралельно співробітники отримують основні відомості про компанію, місії бізнесу, загальне уявлення про відповідну політику організації.Інформація такого плану завжди допоможе знати заздалегідь, як чинити в певних ситуаціях, межі допустимості дій і своєї відповідальності.

Один з ефективних методів мотивації співробітників до навчання – розширення посадових повноважень. Інший не менш поширений спосіб підготовки персоналу, організації його праці – застусування нововведень, відстеження змін у державних і світових кадрових тенденціях. Збільшити прибуток можливо не тільки за рахунок застосування нових технологій у виробничому процесі. Значущим і вагомим у кінцевому підсумку буде результат від впровадження нових методів у навчання обслуговуючого потенціалу.Основним критерієм оцінки ефективності навчання має стати чітке розуміння працівником правил виконання своїх обов’язків і отримання значущих для компанії результатів.

Послідовне застосування нововведень у кадровій політиці підприємства призведе до максимально раціональному використанню явних і прихованих можливостей працюючих. Процес заміщення співробітників один одним у разі відпустки чи хвороби (не вдаючись до стороннього залученню) буде грамотним рішенням для будь-якого підприємства. Розширення посадових обов’язків може призвести до скорочення цілої штатної одиниці. Проведення інструктажів, наставництво (коучинг), ротація кадрів, допустимість роботи на «півставки» – все це складові комплексу заходів щодо освітньої роботі з персоналом.

Великі корпорації зазвичай мають власні програми навчання персоналу, невеликі компанії можуть замовити аутсорсинг роботи з кадрами або скористатися альтернативними видами підвищення кваліфікації співробітників. Серед методів, спрямованих на підтримку високого професійного рівня працівників, слід відзначити проведення нарад, тренінгів, рольових (ділових) ігор, консультаційних семінарів, аж до перепідготовки кадрів. На жаль, велика частина перерахованих заходів вимагає відриву співробітника від виробництва. Остаточне рішення про необхідність проведення конкретної кадрової політики завжди належить керівництву підприємства.

Вкладення власних коштів, як правило, має на увазі їх віддачу та отримання прибутку. Не став винятком захист інвестицій, які компанія вкладає в навчання персоналу. На сьогоднішній день розроблено велику кількість методів оцінки та вибору умов, при дотриманні яких керівнику зручно і раціонально виділяти кошти на вирішення кадрових питань. Можна розглянути надання позики працівнику або навчання співробітника за рахунок підприємства, згодом компенсуючи витрати на певних узгоджених сторонами умовах. У певних випадках навчання персоналу і повна оплата навчального курсу проводиться підприємством за рахунок його коштів.

У будь-якому з розглянутих варіантів доцільно практикувати страхування від можливої втрати навченого співробітника, як, наприклад, підписання договору з компенсацією вартості навчання пропорційно не відпрацьованому часу, за яке таке навчання вважається окупляться.

Варіант оформлення може бути будь-яким, але навчати персонал однозначно вигідно для підприємства.

[contact-form-7 404 "Not Found"]

  Пропозиция дня

  Отримай 50% кешбек

  за свое хорошее поведение


   ЗАЯВКА НА ПІДБІР ПРОЕКТУ

   Заявник

   ПРОПОЗИЦІЯ

   Проєкт

    ЗАЯВКА НА ФІНАНСУВАННЯ

    ЗАЯВНИК

    ПОПИТ

    Проект