Перевірка / відновлення бухобліку у Києві | Бухгалтерія, Київ | FIRM.UA

найближчий офіс

якщо ні, змініть

Перевірка / відновлення бухобліку у Києві

ПЕРЕВІРКА


Послуга включає перевірку:
  • наявності первинних документів
  • відображення операцій у бухгалтерській базі
  • повноти зданих звітів
  • відповідності показників звітів

Ціна – 860 грн
(за 50 бухоперацій)

Замовити

ВІДНОВЛЕННЯ


Послуга включає:
  • систематизація і перевірка первинних документів
  • створення оновленої бухгалтерської бази у 1С
  • перевірка відповідності показників звітів
  • здача уточненої звітності (за необхідності)

Ціна – 1030 грн
(за 50 бухоперацій)

Замовити


ПИТАННЯ – ВІДПОВІДІ► Що необхідно надати для відновлення обліку?

► Що робити, якщо немає частини документів?

► Чи потрібна участь клієнта у процесі відновлення бухобліку?

► Що таке «бухгалтерська операція»?

► Як відбувається співпраця?

► Яким чином зберігається конфіденційність?

► Що я отримаю у результаті?

Для перевірки / відновлення обліку необхідно буде надати:
- доступ без права підпису до клієнт-банку;
- електронні ключі для доступу до кабінету платника податків;
- бухгалтерська база (за наявності);
- первинна документація та звіти (за наявності).

Причини, що призвели до необхідності відновлення обліку, можуть бути різні.
Не в усіх випадках клієнт може надати первинну документацію, бухгалтерську базу, звіти тощо.
Водночас для відновлення потрібні вихідні дані.
Тому спочатку ми погоджуємо із клієнтом, що він у стані надати або які документи можна отримати від третіх осіб.
Слід зазначити, що чим більший обсяг роботи необхідно буде виконати, тим вищою буде її ціна.

Так, звичайно. У деяких випадках обійтися без клієнта неможливо. Наприклад, при одержанні виписки з банку за період.
Перед узгодженням робіт з відновлення обліку ми визначаємо, виконання яких заходів клієнт бере на себе, внаслідок чого ціна послуги знижується.

Під бухгалтерською операцією ми розуміємо будь-яку дію або подію, що повинна бути відображена у бухгалтерському обліку згідно з законодавством. Інакше кажучи, бухгалтерською операцією є: банківський платіж, одержання товару, відвантаження товару, надання та прийом послуг, нарахування зарплати тощо.
При цьому облік ПДВ у транзакціях не вважається окремою операцією.

Співпраця відбувається на підставі укладеного між нами договору. У ньому чітко прописані усі умови.
Додатками до договору обов'язково є детальні методології роботи.

Ми повністю гарантуємо збереження конфіденційності співпраці.
Дотримання такого режиму забезпечується:
- належним документальним оформленням взаємовідносин усіх осіб, що залучаються до ведення бухгалтерського обліку;
- захищеним та персоналізованим доступом кожної допущеної до роботи особи;
- розмежуванням прав доступу залежно від статусу, що унеможливлює несанкціоноване вилучення інформації;
- автоматизованим контролем за кожним сеансом роботи з базою.

Результатом роботи буде:
- при перевірці - висновки із зазначенням помилок та способів їх виправлення;
- при відновленні - відновлена бухгалтерська база в 1С й архів первинної документації.

НАША СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

послуги, обслуговування
виробництво
будівництво
оптова торгівля
роздрібна торгівля
транспортні перевезення
видавництва
туристичні компанії
заклади освіти
представництва
неприбуткові організації
ФОП на загальній системі