найближчий офіс

якщо ні, змініть

Правова безпека підприємства

Безпека підприємства – це режим функціонування організації, коли ризики фінансових втрат, фізичних втрат і руйнувань знаходяться в допустимих межах. Іншими словами, безпека підприємства – це стан захищеності життєво важливих інтересів від внутрішніх та зовнішніх загроз.

Аксіомою даного процесу є те, що при розробці заходів захисту передбачити всі 100% ймовірних ризиків неможливо. Розробляючи і впроваджуючи систему безпеки підприємства, відповідальні фахівці передбачають механізм захисту від явних ризиків і тих, з якими вони раніше стикалися. Нанести ж підприємству збиток можуть різні ризики як зовнішнього, так і внутрішнього характеру. Чи не виявлена вчасно загроза і не вжиті заходи по її усуненню тягнуть настання негативних наслідків.

Будь-яке підприємство незалежно від сфери діяльності та стадії розвитку схильне факторам ризику.

Звичайно ж, на стадії початку діяльності (startup) впровадженню системи безпеки не приділяється належної уваги. І це не дивно, оскільки обумовлено пріоритетністю виконуваних дій. Адже спочатку потрібно що-небудь створити і лише потім відпрацьовувати його механізм захисту. Крім того, режим безпеки – це окремий процес, що вимагають додаткових витрат, які можуть нести вже зрілі підприємства.

Самі ризики діляться на дві категорії:

– Внутрішні. Наприклад, відсутність правил, що регулюють внутрішні процеси, такі як обмін інформацією, конфіденційність, узгодження взаємодії між відділами та співробітниками;
– Зовнішні. Наприклад, що виникають при взаємодії з постачальниками або покупцями, при контакті з контролюючими органами або протидії конкурентам.

У будь-якому випадку першоосновою режиму безпеки підприємства є режими його правової захищеності і узгоджених правил взаємодії між підрозділі-нями. Забезпечення безпеки будується на основі комплексної програми з урахуванням виду діяльності підприємства.

З метою забезпечення максимального рівня захищеності на підприємствах встановлюється режим безпеки. Всі фактори, що негативно-вування вплив на результати діяльності підприємства, його ділову репутацію, повинні знаходитися в режимі безперервного контролю, вдосконалення механізму виявлення, попередження, а також мінімізації наслідків.

Розробка та впровадження режиму безпеки підприємства здійснюється у трьох зонах:
– Зона стратегічної безпеки. Включає в себе аналіз і підготовку цілого комплексу внутрішніх положень підприємства з метою врегулювання (фіксації) процесів і встановлення правил взаємодії. Захист від факторів ризику, які не були передбачені на стадії початку діяльності, встановлюється саме на цій стадії;
– Зона генеральної безпеки. Включає відпрацювання режиму поточної безпеки і взаємодія з зовнішнім середовищем, узявши за основу забезпечення внутрішніх зв’язків;
– Зона поточної безпеки. Включає роботу з врегулювання виниклих спорів, вирішення питань з фактичними наслідками наступили правових ризиків. На цьому етапі аналізуються причини виникнення ризиків і вносяться коригування (доробки) в існуючий режим безпеки.

У зв’язку з цим, юридична служба підприємства, по суті, повинна виконувати функції служби безпеки з одного боку та юридичної служби з іншого боку. І головне, повинно бути внутрішнє узгодження зазначених функцій.

Тільки комплексний підхід у вирішенні даного питання дозволяє забезпечити високий рівень безпеки підприємства.

КОМЕНТАР СПЕЦІАЛІСТА

“Не важливо, хто правий, важливо, чий юрист краще”


Керуючись багаторічним досвідом роботи щодо забезпечення правової безпеки, АКГ «ФінІнКомрозробило систему захисту, що об’єднала функції юридичної служби та служби внутрішньої безпеки. Тим самим забезпечується комплексний і ефективний підхід до режиму забезпечення безпеки будь-якого підприємства.


Ми підготували спеціальну пропозицію юридичного супро-дження діяльності юридичних осіб – пакет «Безпека»

Метою пакета є надання підприємствам послуг з комплексного забезпечення безпечно-сті: визначення можливих факторів ризику, вжиття заходів протидії їм, впровадження спеціальних режимів для нормальної діяльності підприємства, усунення негативних факторів і їх наслідків.


Над розробкою і впровадженням режиму правової безпеки працюють, досвідчені фахівці різних галузей.


Режим правової безпеки включає здійснення заходів у зоні стратегічної безпеки, зоні генеральної безпеки і зоні поточної безпеки. Це дозволяє мінімізувати внутрішні і зовнішні чинники ризиків, приймати оперативні заходи по їх усуненню та мінімізації негативних наслідків.


Також хотілося б звернути увагу керівників підприємств, що не достатньо лише підписати договір на обслуговування в пакеті «Безпека». Необхідно ваша участь на стадії відпрацювання плану впровадження та реалізації комплексу заходів, оскільки саме Ви володієте всією повнотою інформації про фактичний стан підприємства та його «слабкихмісцях.


У світлі реального економічного і політичного становища даний пакет має особливу актуальність.

[contact-form-7 404 "Not Found"]

  Пропозиция дня

  Отримай 50% кешбек

  за свое хорошее поведение


   ЗАЯВКА НА ПІДБІР ПРОЕКТУ

   Заявник

   ПРОПОЗИЦІЯ

   Проєкт

    ЗАЯВКА НА ФІНАНСУВАННЯ

    ЗАЯВНИК

    ПОПИТ

    Проект