найближчий офіс

якщо ні, змініть

Стаття “Охорона праці”

Питання охорони праці на підприємствах – це, на жаль, саме той момент, про яке говорять: «Де тонко, там і рветься». Найчастіше як роботодавцями, так і працівниками весь процес інструктажу, підписання тощо розцінюється не більше як паперова тяганина, що забирає час і відволікає від основного обов’язку. Але, якщо виникає проблема, людина по недосвідченості може ще більше погіршити ситуацію.

А тут, як за кермом, незнання та невиконання правил не рятує від відповідальності за їх порушення.

Сформулюємо головне: відповідно до трудового права, наймаючи людини на роботу, керівник бере на себе відповідальність за створення безпечних умов праці, запобігання травм і професійних захворювань. А от для того, щоб розділити її між керівником і працівником і запобігти негативним явищам, реалізується цілий комплекс заходів. Хочеться підкреслити, що по суті він не залежить від кількості людей, що працюють у вашому бізнесі. І якщо на великих підприємствах звичайно є окрема посада фахівця з охорони праці, то в невеликих колективах звичайно це питання покладає на самого керівника, якщо він не делегував його за наказом кому-небудь зі співробітників.

Фахівці часто приводять зовсім шокуючі приклади покарання керівників за недбале ставлення до питання охорони праці. Один з них такий.

Школа. Учитель фізкультури після проведених уроків направляється адміністрацією на міські змагання серед учителів по футболу. Здавалося б, що може трапитися?

А от. Під час гри наступає на м’яч і одержує серйозну травму ноги. Питання лікарняним аркушем не обмежується. Оскільки через якийсь час директор школи, у принципі людина далека від нюансів охорони праці, одержує інформацію про судовий позов на користь потерпілого на дуже велику суму. Причому перераховується ряд порушень, два з яких відігравали вирішальну роль:
1) працівник проти своєї волі був направлений на змагання у неробочий час;
2) із працівником не був проведений інструктаж (вдумайтеся!) з правил безпеки ведення м’яча,відсутній запис про проведення відповідного інструктажу.

Подія кваліфіковано як виробнича травма, що наступила у результаті порушень адміністрацією правил охорони праці. На перший погляд нонсенс: учитель – не вміє грати у футбол. Але позов виграв саме він, одержавши досить серйозну суму і змусивши тим самим органи освіти переглянути відношення до підготовки керівних кадрів у питаннях охорони праці.

Для того щоб детально розібратися в питаннях, можна звернутися до місцевого фонду соціального страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. У випадку проблеми представники саме цієї організації прийдуть до вас із перевіркою. З іншої сторони на фонд покладені й обов’язки консультування з організаційних питань і навчання керівників бізнесу.

Розглянемо основні поняття, про які повинен мати уявлення кожний керівник.

Уся діяльність з охорони праці на будь-якому підприємстві спрямована на виконання двох основних завдань:
– створення безпечних і здорових умов для праці людей;
– навчання персоналу правилам охорони праці й безпеки життєдіяльності.

Наприклад, наймаючи на роботу продавця промислових товарів, що буде працювати у павільйоні на ринку, підприємство повинно забезпечити освітлення й опалення приміщення (найчастіше за допомогою електроприладів), умови для зберігання товару. У той же час прийнятий працівник крім інформації про свої професійні обов’язки, повинен одержати знання про основні правила пожежної й електробезпечності.

З метою реалізації зазначених вище завдань на підприємстві створюється служба по охороні праці, кількість учасників регламентується нормативними актами. Служба може очолюватися як главою підприємства, так і заступником або спеціально підготовленим фахівцем. На великих підприємствах ці обов’язки виконує безпосередньо інженер по охороні праці або головний інженер. У кожному разі склад служби затверджується спеціальним наказом по організації. Якщо команда працюючих людей невелика, то керівник компанії і є сама служба по охороні праці.

Тобто, служба – це виконавчий орган.

Комплекс заходів щодо охорони праці, спрямованих на виконання основних завдань, охоплює наступні напрямки:
– розробка та реалізація плану комплексних заходів щодо охорони праці, поліпшення умов праці, оздоровчих заходів, участь в укладанні колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом;
– організація атестації і паспортизації робочих місць, відповідно до встановлених санітарно-гігієнічних норм;
– аналіз стану та причин професійних захворювань і травматизму на виробництві, розробка спеціальних заходів щодо їхнього попередження;
– участь у впровадженні стандартів безпеки, інноваційних розробок, спрямованих на поліпшення умов праці;
– контроль технічного стану приміщень, будинків і комунікацій робочих і санітарно-гігієнічних приміщень;
– навчання правилам охорони праці та безпеки життєдіяльності працюючого персоналу відповідно до діючих нормативних актів.

Хоча перелік звучить досить казенно, ці заходи обов’язкові навіть у самих невеликих структурах.

При складанні професійних інструкцій з охорони праці варто звернути увагу на дотримання наступної структури:
загальні положення. Обумовлюються основні обов’язки працівників по дотриманню норм охорони праці, його дії у випадку небезпеки або зафіксованих порушень. Описуються необхідні знання і навички працюючого в сфері безпеки за професією.
вимоги безпеки перед початком роботи. Вказується специфіка спецодягу, інструмента або обладнання, яким користується працівник, необхідність перевірки працездатності обладнання, пожежної безпеки. Обумовлюються правила поведінки при виявленні порушень.
вимоги безпеки під час виконання роботи. У розділі повинні бути обговорені правила дотримання безпеки життєдіяльності при виконанні безпосередньо професійних обов’язків. Чітко вказується, що забороняється робити з метою забезпечення норм охорони праці. Цей пункт повинен бути прописаний особливо докладно. Тут також повинні бути зазначені всі фактори, які можуть вплинути на стан здоров’я співробітника, необхідні заходи щодо профілактики професійних захворювань.
вимоги безпеки після закінчення роботи. Рекомендації до дій співробітника, спрямовані на дотримання норм охорони праці після роботи. Забезпечення безпеки інших співробітників, які можуть приступити до роботи після нього.
вимоги безпеки в аварійних ситуаціях. У розділі описуються основні дії працівника у випадку аварійної ситуації. Також даються рекомендації з надання першої допомоги собі або потерпілому у можливих ситуаціях на робочому місці.

Зміст інструктажів затверджується наказом по підприємству, кожна інструкція одержує свій номер, що фіксується у журналі реєстрації інструкцій.

Приклади оформлення інструкцій, основний зміст та поради з організації роботи можна знайти на спеціалізованих інтернет-ресурсах. Зразки всіх інструкцій є в інформаційній базі органів соцстраху від нещасних випадків на виробництві й професійних захворюваннях.

При оформленні на роботу з кожним співробітником проводиться вступний інструктаж, що включає основну інформацію про правила охорони праці на конкретно взятому підприємстві, його особливості і фактори, які можуть вплинути на здоров’я працівника.

Інформація про проведення вступного інструктажу записується у спеціальний журнал, що ведеться фахівцем з охорони праці або керівником (у середньому й малому бізнесі). При проведенні запису обов’язково фіксується дата, прізвище ім’я по батькові й вік інструктованих, зміст інструктажу. Ставиться підпис співробітника, що прослухав інструктаж, а також записується прізвище, ініціали й підпис особи, що проводили інструктаж. Нумерація ведеться наскрізна. Журнал вступного інструктажу (як і інших інструктажів) оформляється відповідно нормативних документів, він повинен бути прошнурований і сторінки пронумеровані.

Перш ніж приступити до роботи, співробітник повинен пройти первинний інструктаж на робочому місці, інформація якого стосується безпосередньо правил охорони праці у сфері його обов’язків. Крім того працівник одержує на руки особисту інструкцію з охорони праці, розроблену службою охорони праці підприємства. Другий екземпляр інструкції (так само як і посадової) зберігається у керівника підприємства.

Залежно від специфіки виконуваних обов’язків працівник проходить повторний періодичний інструктаж. Для всіх працюючих – два рази в рік, для професій, пов’язаних з підвищеною небезпекою, один раз у три місяці.

Після проведення інструктажу в журналі реєстрації інструктажів також записується дата, номер і назва інструктажу, прізвище ім’я по батькові інструктованого, його підпис. Як і для вступного, тут записується прізвище й ініціали особи, що проводить інструктаж, підпис. Також ставиться оцінка про дату допуску до роботи (якщо необхідно терміни стажування).

Всі працівники один раз у три роки повинні проходити атестацію з питань охорони праці. Особи, професії яких пов’язані з підвищеною небезпекою, проходять атестацію щорічно.

Крім перерахованих вище видів інструктажів у випадку порушення правил охорони праці проводиться цільовий інструктаж на робочому місці, інформація про який фіксується в установленому порядку, як було зазначено вище.

Отже, яка обов’язкова документація по охороні праці повинна бути на підприємстві (навіть якщо у вас у компанії працює менше 10 чоловік):
1) журнал вступного інструктажу (проводяться записи при прийнятті на роботу);
2) журнал реєстрації інструкцій (реєструються діючі інструкції, їм привласнюється певний номер);
3) журнал реєстрації первинного інструктажу (ведуться записи першого інструктажу на робочому місці);
4) журнал реєстрації інструктажів (повторні, цільові, вказується причина проведення – плановий або за спеціальним наказом);
5) журнал реєстрації інструкцій з питань пожежної безпеки (ведеться окремо, двічі у рік повторний інструктаж обов’язковий).

Як уже вказувалося вище, до комплексу заходів щодо охорони праці входить діяльність комісії з охорони праці, завдання якої – здійснення контролю роботи служби. До складу комісії може входити представник служби охорони праці, повинні входити уповноважений трудового колективу з питань охорони праці. Уповноважений не може бути членом адміністрації підприємства. Встановлюється періодичність контролюючих заходів (зазвичай раз на місяць), результати контролю оформляються спеціальним актом.

Якщо на підприємстві виявлені порушення правил охорони праці, то комісією з охорони праці складається акт, де перераховуються порушення, вказуються особи, винні у порушеннях і наслідки (якщо такі мали місце). Розробляються і затверджуються заходи щодо усунення порушень. Після усунення порушень проводиться повторна перевірка, за результатами якої також складається спеціальний акт.

У випадку виробничої травми, що наступила у результаті нещасного випадку на виробництві, затверджується комісія з розслідування нещасного випадку. Розслідування проводиться протягом трьох днів.

Безумовно, важко передбачити всі проблеми, які можуть виникнути, однак систематична і цілеспрямована робота з охорони праці дає можливість убезпечити життя і здоров’я людей від негативних факторів.

Хотілося б відзначити, що виконання правил охорони праці є обов’язком кожного працівника, і правильне оформлення документів, дотримання необхідних нормативних положень дає можливість керівникові захистити себе від недбалості або безвідповідальності співробітника стосовно власного здоров’я і правил безпеки.

[contact-form-7 404 "Not Found"]

  Пропозиция дня

  Отримай 50% кешбек

  за свое хорошее поведение


   ЗАЯВКА НА ПІДБІР ПРОЕКТУ

   Заявник

   ПРОПОЗИЦІЯ

   Проєкт

    ЗАЯВКА НА ФІНАНСУВАННЯ

    ЗАЯВНИК

    ПОПИТ

    Проект