Перевірка / відновлення кадрового обліку у Києві | Кадри, Київ | FIRM.UA

найближчий офіс

якщо ні, змініть

Перевірка / відновлення кадрового обліку у Києві

ПЕРЕВІРКА


Послуга включає перевірку:
  • наявності кадрових документів
  • відображення операцій у кадровій базі
  • повноти зданих звітів
  • відповідності показників звітів

Ціна – 300 грн
(за працівника)

Замовити

ВІДНОВЛЕННЯ


Послуга включає перевірку:
  • систематизація і перевірка кадрових документів
  • створення оновленої кадрової бази у 1С
  • перевірка відповідності показників звітів
  • здача уточненої звітності (за необхідності)

Ціна – 200 грн
(за працівника)

Замовити


ПИТАННЯ – ВІДПОВІДІ► Що необхідно надати для відновлення кадрового обліку?

► Що робити, якщо немає частини документів?

► Чи потрібна участь клієнта у процесі відновлення кадрового обліку?

► Як відбувається співпраця?

► Яким чином зберігається конфіденційність?

► Що я отримаю у результаті?


Для перевірки / відновлення обліку необхідно буде надати:
- штатний розпис та табелі обліку робочого часу;
- кадрову документацію (заяви, накази, розпорядження тощо);
- трудові книжки працівників;
- електронну базу обліку руху кадрів;
- копію зданої звітності.

Причини, що призвели до необхідності відновлення кадрового обліку, можуть бути різні.
Не в усіх випадках клієнт може надати кадрову документацію, електронну базу, звіти тощо.
Водночас для відновлення кадрового обліку потрібні вихідні дані.
Тому зазвичай ми погоджуємо із клієнтом, що він може надати, а які документи необхідно відновлювати.
Слід зазначити, що чим більший обсяг роботи необхідно буде виконати, тим вищою буде її ціна.

Так, звичайно. У деяких випадках обійтися без клієнта неможливо.
Перед узгодженням переліку та обсягу роботи з відновлення кадрового обліку ми визначаємо, виконання яких заходів клієнт бере на себе, внаслідок чого ціна послуги знижується.

Співпраця відбувається на підставі укладеного між нами договору. У ньому чітко прописані усі умови.
Додатками до договору обов'язково є детальні методології роботи.

Ми повністю гарантуємо збереження конфіденційності співпраці.
Дотримання такого режиму забезпечується:
- належним документальним оформленням взаємовідносин усіх осіб, що залучаються до ведення бухгалтерського обліку;
- захищеним та персоналізованим доступом кожної допущеної до роботи особи;
- розмежуванням прав доступу залежно від статусу, що унеможливлює несанкціоноване вилучення інформації;
- автоматизованим контролем за кожним сеансом роботи з базою.

Результатом роботи буде:
- при перевірці - висновки із зазначенням помилок та способів їх виправлення;
- при відновленні - відновлена бухгалтерська база в 1С й архів первинної документації.