найближчий офіс

якщо ні, змініть

Як правильно вирішити суперечку?

Невід’ємною ознакою соціуму є виникнення спірних (конфліктних) ситуацій. Причини виникнення таких суперечок можуть бути різними: нерозуміння, недомовки, протиріччя інтересів, вплив суб’єктивних і об’єктивних факторів, порушення права і т.д.

У цій статті ми розглянемо способи вирішення спорів у сфері бізнесів-інтересів, а саме тих, що виникають із порушень договірних відносин і позадоговірних (порушення права). Різниця між ними полягає у наступному:
а) договірні відносини базуються надокументі, у якому фіксується опис і особливості взаємовідносин сторін. Суперечки виникають через порушення однією зі сторін виконання своїх зобов’язань (наприклад,несвоєчасність оплати, неповнота поставки та т.п.);
б) позадоговірні – суперечка виникає з порушення однією стороною прав другої сторони (наприклад, нелегальне використання торговельних знаків, заподіяння шкоди репутації та т.п.).

Основне завдання при вирішенні суперечки – оперативно захистити свої права і мінімізувати можливі майнові втрати, немайновий збиток.

Процес вирішення спору складається із двох етапів: досудового і судового.

Кращим способом вирішення суперечки (дешевше й швидше) є вирішення його у досудовому порядку шляхом обміну претензіями, рекламаціями або скаргами.

У договірних відносинах цей етап може бути упущений, якщо таке застереження є в договорі. Доцільність цього зрозуміла – економія часу на врегулювання суперечки шляхом прямого звернення до суду. У цьому випадку зобов’язання сторін були зафіксовані у договорі, а відповідно їхнє порушення найімовірніше пов’язане із прямим наміром сторони-порушника. Тут варто звернути увагу також на якість укладеного між сторонами договору. У попередньому номері бюлетеня ми присвятили цьому окрему статтю.

У позадоговірних відносинах, а також у випадку, якщо необхідно одержати додаткову інформацію відносно обґрунтування та позиції другої сторони, цей етап є обов’язковим.

Претензії, рекламації або скарги обов’язково повинні містити опис двох факторів крім самого факту наявності суперечки:
1) підтвердження своєї позиції шляхом вказівки порушення конкретних пунктів договору, реквізитів і змісту документів, що підтверджують право (свідоцтв, висновків і т.д.), а також приєднані копії таких документів;
2) правове обґрунтування і суть вимог, виставлених другій стороні.

Проведення даного етапу найкраще доручити юристам. Вони мають досвід правильного обґрунтування позиції сторони для врегулювання суперечки в досудовому порядку.

Законодавство передбачає різні строки розгляду і відгуку на такі претензії, рекламації або скарги.

Близько 70 % спорів вирішується в досудовому порядку.

Перехід до наступного етапу можливий після завершення процесу досудового врегулювання при його негативному результаті.

Вирішення суперечки у судовому порядку включає підготовку позовної заяви, у якій детально описується суть взаємин сторін, опис правопорушення, правове обґрунтування позиції сторони, посилання на результати досудового врегулювання (якщо таке проводилося), зазначення позиції другої сторони та самі позовні вимоги.

Далі суперечка передається на розгляд до суду.

Ведення справи у суді тим паче вимагає участі юриста,тому що вимагає знання процесуального права (порядку ведення справи, вірного й своєчасного користування правами у суді), досвід формування тактики доказування своєї правоти й одержання позитивного результату.

“,vladislav-mindyuk-ua

[contact-form-7 404 "Not Found"]

  Пропозиция дня

  Отримай 50% кешбек

  за свое хорошее поведение


   ЗАЯВКА НА ПІДБІР ПРОЕКТУ

   Заявник

   ПРОПОЗИЦІЯ

   Проєкт

    ЗАЯВКА НА ФІНАНСУВАННЯ

    ЗАЯВНИК

    ПОПИТ

    Проект